Lisenssipätevyyden suorittanut valmentaja voi opettaa henkilöstölle lakisääteistä ensiapua suorittamansa lisenssin tasolla ja antaa siitä korttitodistuksen valmennettavalle. Valmentajan antama opetus ja siitä saatava korttitodistus vastaa SPR:n EA1® tai EA2® korttitodistusta.

ENSIAPUVALMENTAJAN (EAV, 10 op) non stop-koulutus

Koulutus:

EAV- lisenssikoulutus on oman ammatillisen osaamisen lisäämiseen ja  kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Koulutuksen sisältö perustuu käypähoitosuosituksiin ja Euroopan elvytysneuvoston laatimiin ajantasaisiin ohjeisiin.

Koulutuksen muoto:

Koulutuksen voit aloittaa non stop- muotoisena milloin tahansa

Koulutuksen rakenne:

Koulutus muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • 1-7 ennakkotehtävät  4 op
  • lähipäivät 2 op
  • 8-10 jatkotehtävät 3 op
  • itsearviointi 1 op

Aikataulu:

Koulutuksen voi aloittaa koska tahansa ja ennakkotehtävien suorittaminen sujuu omaan tahtiin. Lähipäiviin voi osallistua kun ennakkotehtävät 1-7 on palautettu ja hyväksytty.

Koulutuspaikka:

Näyttö Hyvinkäällä tai HOPSin mukaan sovitusti

Hinta:

1500€+alv sis. koulutus, näyttö, materiaalit, EAV-todistus ja lisenssi.

HÄTÄENSIAPUVALMENTAJAN (HEAV, 5 op) non stop-koulutus

Koulutus:

Opinnot soveltuvat mm. opetusalan lisäkoulutukseksi tai oman muun ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija kykenee opettamaan hätäensiaputaitoja eteenpäin ja perustelemaan siihen liittyviä toiminnallisia seikkoja. Opiskelija perehtyy ihmisen anatomiaan henkeä uhkaavien tilanteiden osalta, hätätilanteen toimintaketjuun, hätäensiavun käytännön toteutukseen ja toiminnan lakisääteisyyteen.

Koulutuksen muoto:

Koulutuksen voit aloittaa non stop- muotoisena milloin tahansa

Koulutuksen rakenne:

Koulutus muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • 1-7 ennakkotehtävät  4 op
  • näyttökoulutus 1 op

Aikataulu:

Koulutuksen voi aloittaa koska tahansa

Koulutuspaikka:

näyttö Hyvinkäällä tai HOPSin mukaan sovitusti

Hinta:

550€+alv sis. koulutus, näyttö, materiaalit, HEAV-todistus ja lisenssi.

ELVYTYSVALMENTAJAN (ELVA, 3 op) non stop-koulutus

Koulutus:

Opinnot soveltuvat kaikkien ammattialojenalojen ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että ELVY-opiskelija kykenee opettamaan kansalaistaitona pidettävää elvytystaitoa työelämässä  ja perustelemaan siihen liittyviä toiminnallisia seikkoja. Tavoitteen on myös perehdyttää opiskelija kansalaistaitona pidettävään ihmisen henkeä yläpitävään toimintaan, ihmisen anatomiaan elvytyksen osalta, hätätilanteen toimintaketjuun, elvytyksen käytännön toteutukseen ja toiminnan lakisääteisyyteen.

Koulutuksen muoto:

Koulutuksen voit aloittaa non stop- muotoisena milloin tahansa

Koulutuksen rakenne:

Koulutus muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • 1-5 ennakkotehtävät  2op
  • näyttökoulutus 1 op

Aikataulu:

Koulutuksen voi aloittaa koska tahansa.

Koulutuspaikka:

näyttö Hyvinkäällä tai HOPSin mukaan sovitusti

Hinta:

250€+alv sis. koulutus, näyttö, materiaalit, ELVA-todistus ja lisenssi.